Program

W wybranych punktach informacji turystycznej dostępny jest wydrukowany program I Weekendu w Geoparku wraz z mapą lokalizacji imprez. Program stanowi nie tylko informację o wydarzeniach Weekendu ale po okazaniu go będzie podstawą udzielania zniżek na wybrane atrakcje.

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna